Med ett ökat försäljningsansvar hos agenterna kommer krav på utbildning, uppföljning och coaching. Indicate me erbjuder ett mycket bra systemstöd med tydliga rapporter som förenklar det interna uppföljningsarbetet betydligt. Konvertering och erbjudanden blir med vår hjälp en naturlig del av kundtjänstarbetet.

Merförsäljning är grädden på moset. Med Indicate me analyserar du alla flöden i din kundtjänst och ser snabbt vilka förändringar som behövs för att öka din merförsäljning. Vi vill att din kundtjänst ska bli en riktig vinstmaskin. Det är också viktigt att få kontroll över sina kostnader och här kan Indicate me vara till stor hjälp. Med små förändringar kan du minska de onödiga samtalen och därmed få tid över för samtal där merförsäljning har större fokus. Kort sagt så kan vi hjälpa dig att öka din vinst och sänka dina kostnader!

Glada medarbetare är det härligaste som finns. När människor känner att de gör skillnad och upplever sin egen arbetsinsats som värdefull så ökar produktiviteten och glädjen. Indicate me hjälper den anställde att bli en bättre och effektivare agent som inte lägger tid på fel saker. Det är en win-win som både företaget och den anställde har stor glädje av.

En framgångsrik kundservice betyder glada kunder, ökad försäljning och agenter som trivs på jobbet. Indicate me är onlinetjänster för dig som siktar mot stjärnorna och vill bli bättre än alla andra. Både du och jag vet att framgång inte kommer lätt! Men med vår hjälp får du tillgång till ett verktyg som hjälper dig att ge liv åt den framgång du förtjänar.