talanalys-kundservice

Förstå dina kunder bättre

- utan att fråga

TEXT- OCH TALANALYS

Maximera värdet av era kundkontakter med text- och talanalys

Indicate me’s kvalitativa lösning för text- och talanalys hjälper dig att maximera värdet av dina kundkontakter. Med vår teknik kan du få värdefulla och omfattande insikter från tusentals, till och med miljontals, kundinteraktioner!

Vår teknik för talanalys hjälper dig att omvandla tal till text, och analysera innehållet. Fatta snabba och välgrundade beslut samt få verktygen du behöver för att ta kontroll över dina förbättringsmöjligheter.

✓ Hitta värdefulla insikter genom fria sökkriterier

✓ Förstå och gruppera vad kunderna tar kontakt om automatiskt baserat på uttryck

✓ Förstå vad dina kunder känner automatiskt via Sentimentanalys

✓ Koppla sentiment till andra nyckeltal såsom kundnöjdhet

Slagkraftiga korsanalyser

Vi har marknadens bredaste produkt inom kundservice och samlar alla nyckeltal på ett ställe. Det hjälper dig att utföra korsanalyser.

GDPR Compliant med hög IT-säkerhet

Lagring i Sverige och smart streaming.

Transkriberingar av hög kvalitet

Kvaliteten på texterna håller hög standard och nummer skrivs ut på korrekt sätt. Detta möjliggör träffsäkra analyser.

Djupare förståelse

Förstå varför era kunder tar kontakt och hur de känner kopplat till olika faktorer.

FUNKTIONER

Talanalys

Vad vill dina kunder?

Att förstå varför kunder kontaktar er verksamhet är viktigt för att kunna förbättra kundupplevelsen. Tidigare har detta gjorts genom manuell kategorisering, men tack vare tekniska framsteg kan det nu göras automatiskt via text- och talanalys. Genom att använda en kombination av tal till text, artificiell intelligens och naturlig språkbearbetning kan ärenden kategoriseras till 100% och även innehålla flera ämnen.

Genom att använda denna teknik kan du hitta värdefulla insikter i kundkontakterna. Träffsäker sökfunktionalitet och automatiska rapporter kan ge dig en överblick på vad kunderna känner just nu samt bidra med insikter som är av värde för hela organisationen.

Exempel på insikter med hjälp av text- och talanalys:

 • Vad känner dina kunder kring appen eller hemsidan?
 • Vad är kunderna mer eller mindre nöjda med gällande era produkter/tjänster?
 • Nämner kunderna en konkurrent extra mycket just nu?

Dessa insikter kan exempelvis användas för att optimera processer, förbättra kundupplevelsen och hjälpa er att ta beslut kring kampanjer och erbjudanden.

Talanalys

Automatiska sammanfattningar

Vår avancerade AI-teknologi är ditt ultimata verktyg för att effektivisera din kundserviceanalys. Med automatiska sammanfattningar förenklar vi processen att förstå dina kundinteraktioner. Istället för att granska varje samtal i detalj, ger vårt system dig snabbt en översikt över deras innehåll. På så sätt kan du identifiera mönster och trender utan att behöva spendera timmar på att lyssna igenom eller läsa igenom en hel interaktion. Detta gör det möjligt för dig att snabbt få insikt i vad samtal med olika betyg faktiskt handlar om.

Vi vet vad dina kunder känner – utan att fråga

Sentimentanalys är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att förstå hur era kunder känner utan att behöva ställa frågor direkt till dem. Genom att använda avancerade algoritmer och naturlig språkbehandling kan sentimentanalys snabbt och effektivt analysera stora mängder data för att identifiera den känslomässiga tonen.

Genom att använda sentimentanalys kan du få en djupare förståelse för hur era kunder känner, vilket kan hjälpa er att förbättra era produkter och tjänster och öka kundnöjdheten. Dessutom kan sentimentanalys hjälpa er att identifiera och hantera eventuella problem eller missnöje i rätt tid.

En av de största fördelarna med sentimentanalys är att den ger en 100% svarsgrad. Eftersom sentimentanalys används för att analysera stora mängder data, kan den även identifiera sentimentet i varje enskilt stycke, vilket gör det möjligt för er att få en djupare förståelse av hur era kunder känner.

En annan fördel med sentimentanalys är att den kan ge insikter i hur känslor utvecklas under ett samtal. Genom att analysera den känslomässiga tonen i varje stycke kan ni se hur känslor förändras och utvecklas under ett samtal, vilket kan hjälpa er att förstå era kunder bättre och utveckla mer effektiva strategier för att öka kundnöjdheten.

Exempel på insikter,

 • Hur känner sig dina kunder gällande olika ärenden?
 • Hur hänger sentiment ihop med kundens egna betyg (NKI) och fria kommentarer?
 • Finns det någon koppling mellan svarstider, vidarekopplingar, kategorier och sentiment?

Skapa otroliga kundupplevelser och låt AI underlätta vardagen

Genom att låta AI hitta de bästa uttrycken som har en positiv inverkan på kunden, sparar du både tid och underlättar teamledarens vardag.  Val av ord och fraser som är både positiva och lättförståeliga skapar en bra upplevelse för kunden, som på sikt kan öka kundnöjdheten samt stärka företagets varumärke.

I Indicate me har du möjlighet att skapa ett bibliotek med fantastiska exempel för att boosta medarbetarna. Genom att dela med sig av goda exempel och ge feedback på vad som fungerar bra kan man skapa en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.

En annan möjlighet är att använda AI för att välja ut samtal för coachning via automatik. Genom att analysera samtal kan du identifiera mönster och utvecklingsområden som kan hjälpa medarbetarna att förbättra sin kommunikation med kunderna. På så sätt kan man skapa en effektivare och mer målinriktad coachning som ger medarbetarna verktyg att leverera ännu bättre kundupplevelser.

Förväntade effekter med vår text- och talanalys

 • Hitta processer att förenkla för kund och internt
 • Minska ärendehanteringstid
 • Minska ärendevolym
 • Spara tid för ledare och Quality Assurance
 • Mindre tid för manuell kategorisering

VARFÖR

Fördelar med verktyget

Hur känner sig dina kunder?
Automatisk sentimentanalys som ger dig insikter kring kundens känslor

Djupare förståelse
Korsanalysera sentiment med andra nyckeltal såsom faktisk kundnöjdhet (NKI) eller upplevs svarstid

Skapa otroliga kundupplevelser
Låt AI hitta era bästa uttryck och välja ut samtal för coachning

Talanalys

Vad vill dina kunder?
Förstå och gruppera vad kunderna tar kontakt om via automatik

Hitta rätt i guldgruvan av insikter
Sök fritt på ord och fraser som ett samtal ska eller inte ska innehålla

Spara resurser, tid och pengar
Hitta processer att förenkla för kund och internt

KONTAKT

Vill du veta mer om text- och talanalys?

Hör av dig till oss via telefon 070 251 93 21, mejl Hello@indicateme.se eller genom att använda formuläret nedan.