Notice: LayerSlider skin "v6" not found. Defaulting to "noskin". in /www/webvol24/tg/zn6uivnn8siqrmz/indicate.me/public_html/wp-content/themes/enfold/config-layerslider/LayerSlider/assets/classes/class.ls.sources.php on line 100
Projectslide

AI Buddy - Dina medarbetares

bästa kompis i kundservice

Ai-buddy-coachAI-Buddy

AI i analysarbetet av kundservice

AI Buddy

Indicate me är en stark aktör inom AI och visualisering av insikter i kundservice. Vi erbjuder ett modernt webbaserat verktyg som samlar all data på ett ställe i en användarvänlig dashboard. Kunder får hjälp inom områden som Text- och talanalys, ökad kundnöjdhet, optimering av tid, engagemang och självledarskap.

AI Buddy stödjer självledarskapet i kundservice

Centrala principer inom just självledarskap inkluderar eget ansvar och personlig utveckling. Indicate me möjliggör denna utvecklingsresa bland annat genom sin innovativa AI Buddy™. Dess främsta uppdrag är att hjälpa medarbetare att identifiera sina styrkor och områden för förbättring. Genom individuellt anpassade tips och råd fungerar den som en digital coach, och hjälper medarbetarna att växa i sina roller.

Kvalitetssäkring

AI Buddy upptäcker automatiskt kunskapsluckor.

Självledarskap

Medarbetarna utvecklas kontinuerligt genom feedback.

Automatisk coachning

AI Buddy bedömer alla medarbetare rättvist och lika.

Tidsbesparing

Ledare kan fokusera på de interaktioner som behöver diskuteras.

BAKGRUND

AI i analysarbetet

Hos Indicate me integrerar vi AI-teknologi på djupet av kundserviceanalysen. Här erbjuder vi bland annat avancerad text- och talanalys. Genom denna teknologi omvandlar vi icke-textbaserade interaktioner till läsbar text och tillämpar olika analyser. En sådan analys är vår sentimentanalys. Det är en automatisk mätning som tolkar hur kunden uttrycker sig och som har en koppling till kundnöjdhet. Genom denna analys får du och dina medarbetare insikter om vilka fraser som har positiv inverkan på kunden, vilket gör det möjligt för er att skapa varaktiga kundrelationer.

En annan fördel med vår text- och talanalys är dess förmåga att automatiskt gruppera och förstå varför kunderna kontaktar er, utan manuell inblandning. Varje interaktion kan dessutom registreras i flera relevanta kategorier, om kunden ringer in angående flera ärenden.

Läs mer om vår text- och talanalys här

FUNKTIONER

Vad kan AI Buddy™ hjälpa dig med?

Automatisk Coachning 

Genom att använda AI låter vi tekniken identifiera innehållet i interaktioner baserat på ord, fraser och uttryck. Det gör att AI Buddy™ kan fånga upp olika saker. Ta till exempel kundidentifiering. Om du vill att alla medarbetare ska fråga efter BankID, kan AI Buddy™ identifiera när det har gjorts. Eller kanske har ni en specifik fras som varje medarbetare ska säga i början eller slutet av ett samtal? Exempelvis ”Välkommen” eller ”Kan jag hjälpa till med något mer?”.

Med hjälp av fördefinierade formulär, där du har specificerat vad ett samtal ska innehålla, kan AI Buddy™ automatiskt fylla i formuläret och ge mänskliga kommentarer: ”Du gjorde det här bra i samtalet, men du glömde det här. Tänk på det nästa gång.”

Felaktiga svar och kunskapsluckor

AI Buddy™ är också en utmärkt detektiv när det gäller att identifiera när dina kundservicemedarbetare ger fel svar och hjälper till att hitta kunskapsluckor. AI Buddy™ kan enkelt läsa igenom ert bolags FAQ, kunskapsdatabas, hemsida och/eller produktinformation för att avgöra om det finns information i era kunddialoger som inte stämmer, och därmed underlätta er kvalitetssäkring markant.

Sammanfattningar

Medarbetarna kan starta dagen med sammanfattningar från gårdagen. Uppnåddes målen? Vad för positiv feedback gav kunderna?

AI Buddy

KONTAKT

Vill du veta mer om vår AI Buddy?

Hör av dig till oss via telefon 070 251 93 21, mejl Hello@indicateme.se eller genom att använda formuläret nedan.

VARFÖR

Fördelar med verktyget

Tidsbesparing
Ledare kan fokusera på de interaktioner som behöver diskuteras.

Kvalitetssäkring
AI Buddy™ upptäcker automatiskt kunskapsluckor.

Ökad effektivitet
Effektiviteten ökar när repetitiva uppgifter som att fylla i coachningsformulär försvinner.

Nyheter-Indicate-me

Ökat självledarskap
Medarbetarna utvecklas kontinuerligt genom feedback.

Objektiv bedömning
Med AI Buddy™ bedöms alla medarbetare lika.

Ökat engagemang
AI Buddy™ kommer med mänskliga kommentarer som stöttar och peppar dina medarbetare.

LÄS MER

Fler verktyg för kundservice

optimera tid i kundservice

Optimering av tid

Med våra funktioner får du stenkoll på vart tiden i kundservice går.