insikter_i_kundservice

Få stenkoll på din

kundservice på nolltid

BÄTTRE INSIKTER

Verktyg för att få bättre insikter i kundservice

Indicate me’s verktyg för bättre insikter i kundservice ger dig en helhetsbild på bara ett par minuter. Det är enkelt att hitta era förbättringsområden och snabbt finna avgörande nyckeltal. Att göra egna datadrivna verksamhetsanalyser har aldrig varit enklare.

Du ska inte behöva vara en analytiker eller Excel-guru för att kunna se samband. All data som samlas in via Indicate me kan kopplas till ett ärende, en medarbetare eller ett team. Detta ger dig stora möjligheter att hitta orsaker till eventuella avvikelser mot uppsatta mål.

Viktiga analyser

Genom att samla all data på ett ställe kan ni hitta rotorsaker till problem.

Kontinuerlig utveckling

Nya funktioner utvecklas ständigt, vilket du får ta del av i verktyget.

Behörighetsstyrt

Visualiserar insikter som är av intresse för hela bolaget inom olika nivåer.

Helhetsbild på några minuter

Genomför snabbanalyser med bara några klick och förvandla data till insikter.

FUNKTIONER

Bättre insikter i kundservice

En enkel översiktsbild som möjliggör proaktiv service

Med Indicate me får ni en enkel och lättförståelig översikt över varför kunderna kontaktar er i olika kanaler och köer. Genom att få denna insikt levererad till er, kan ni snabbare agera och börja arbeta proaktivt för att minimera onödiga kontakter.

Här kan ni också följa trender över tid, incidenter över en dag eller vilka interaktioner som ni kan hänvisa till självhjälp som ett första steg.

Möjligheten att se orsakerna till varför kunderna tar kontakt med er kundservice gör det enklare att förstå vad kunderna upplever som jobbigt, oavsett vilken kanal som kunderna väljer för att ta kontakt med kundservice.

Korsanalys för djupare insikter

All data i Indicate me kan enkelt kopplas till en kundinteraktion, organisatorisk nivå och kompetensområde. Det gör det möjligt att jämföra och korsanalysera alla nyckeltal i dashboarden, vilket bidrar med insikter inom många olika områden. Exempelvis;

  • Kompetens per ärendekategori – Behöver teamet eller en specifik person utbildning?
  • Interaktionstid per ärendekategori – Kan en process effektiviseras för att minska samtalstiden? Vilken process ska prioriteras?
  • Bemötande per ärendekategori – Varierar kvaliteten per ärendekategori eller medarbetare?
  • Kundnöjdhet och lösningsgrad – Finns det korrelationer mellan lösningsgrad och nöjd-kund-index?
  • Efterbehandlingstid – Vilka ärenden är det som driver efterbehandlingstid? Vad kan effektiviseras eller automatiseras?

Vi kopplar även analysen till streamade interaktioner, så att man lätt kan förstå kundens perspektiv. Det brukar vara väldigt kraftfullt att ha kundens röst med sig när man ska föra insikter vidare i organisationen.

Bättre-insikter-i-kundservicen

”Med Indicate me vet vi vilka typer av ärenden som kommer in till kundservice och vi ser direkt vad vi kan förbättra.”

VARFÖR

Fördelar med verktyget

Spara tid och få stenkoll
Få en helhetsbild av er verksamhet på bara några minuter.

Hitta samband
All data kopplas till ett ärende, medarbetare och team. Du kan även koppla olika nyckeltal till varandra.

Arbeta proaktivt
Upptäck avvikelser och minimera onödiga kontakter.

Nyheter-Indicate-me

Enkel översikt
Få en överblick av varför kunderna kontaktar kundservice.

Arbeta med mjuka värden
Streama interaktioner i verktyget, läs konversationer och kommentarer för att få djupare insikter.

Höj status av kundservice internt
Visualisera insikter som är av värde för hela bolaget.

FILM

Bättre insikter

Hur man får ihop sin kundservice? 

 • Hur ska man göra för att få alla medarbetare att gå åt samma håll? Särskilt om man har en stor kundservice med många teamleaders.
 • Hur undviker man spretiga arbetssätt?

I den här filmen delar Lina Bjelkmar, VD Indicate me, med sig av 5 tips. Hör hennes tankar i filmen!

LÄS MER

Fler verktyg för kundservice

optimera tid i kundservice

Optimering av tid

Med våra funktioner får du stenkoll på vart tiden i kundservice går.

KONTAKT

Är du nyfiken på Indicate me?

Hör av dig till oss via telefon 0771-622 020, mejl Hello@indicateme.se eller genom att använda formuläret nedan.