MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Robot som kollega

Mänsklig kundservice, finns det om 5 år?
Är robotar framtiden? Både ja och nej. Dels finns de ju faktiskt redan och är förbluffande skickliga. Utvecklingen kommer förstås att skena. Men kan de verkligen klara av ett komplicerat kundtjänstärende? Kan de bidra till att bygga varumärke och öka försäljning?

I filmen delar Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, med sig av sina åsikter inom ämnet.