MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

PostNord: Det känns som framtiden

Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, möter Lenita Wennström, som är kvalitetsansvarig på PostNord Sverige.

Lenita delar med sig av hur AI-verktyget med talanalys har förenklat, och blivit en integrerad del av, deras kvalitetsarbete.

”Det känns som framtiden,” menar hon.

Lenita delar också sina erfarenheter som ansvarig för kvalitetskontroll och betonar den viktiga uppgiften att följa upp kundupplevelsen. Detta är särskilt viktigt med tanke på att deras kundservice hanterar 20 000 kundinteraktioner dagligen. I filmen diskuteras även möjligheterna med AI Buddy, en neutral coach som kan stötta medarbetarna på nya och innovativa sätt. Lenita framhäver även hur tal- och textanalys kan forma framtiden för PostNord genom att erbjuda ökad insikt.