MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Hur använder sig LeasePlan av Indicate me?

I den här filmen möter Lina Bjelkmar, VD Indicate me, Joakim Ludvigsson från LeasePlan.

De diskuterar varför LeasePlan valde Indicate me som verktyg, hur han upplevde implemenationen, tankar kring AI och deras strategi för kundmötet.

I filmen träffar Lina också Artin Ghorbani och Ines Imamovic från LeasePlan som berättar om deras syn på självledarskap, motivation i kundservice och resultatuppföljning.