MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Kundservicens status

Varför är kundservice på chefens chef chefs agenda?
Kundservice måste bli en prioriterad fråga för svenska företagsledare. Alla vet att medielandskapet har ändrats och att makten har flyttats över till konsumenterna. Kunderna har blivit egna mediekanaler och kan prata med flera tusen personer när de är missnöjda. Det finns många skräckexempel när det har gått riktigt fel och detta har nått miljontals åhörare, men även mindre spridningar av negativa erfarenheter skadar varumärket och möjligheten att attrahera nya kunder. Därför är det förvånande att inte alla stora företag har ett system som kan analysera och identifiera förbättringsområden idag. En välfungerande kundservice är avgörande för företagens framgång.

Hitta förbättringsområden
Indicate me erbjuder ett system som hjälper dig att analysera och identifiera förbättringsområden inom kundservice:
✓ Identifiera rätt nyckeltal
✓ Få automatisk och kontinuerlig analys
✓ Skapa transparens genom hela organisationen
✓ Höj kvaliteten, öka effektiviteten och sänk dina kostnader