MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

83 i NPS

När vi startade Indicate me frågade vi oss ”Hur skulle vi själva vilja köpa den här tjänsten?” Att skapa ett koncept utifrån den devisen har gett oss ett oerhört högt NPS-resultat på 83 hos våra kunder (ett mått på kundlojalitet).

I filmen diskuterar Lina Bjelkmar, VD Indicate me, tillsammans med Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, om vad kundfokus innebär och några av anledningarna till det höga resultatet.