MATERIAL

Kunskapsforum

Textanalys i kundservice

Kundservice är en av de mest direkt interaktiva och känsloladdade delarna av ett företags verksamhet. Att förstå och hantera kundinteraktioner på ett effektivt sätt är avgörande för att bygga starka kundrelationer och öka företagets framgång. I dagens digitala era, där kommunikationen sker genom en mängd textbaserade kanaler som mail, chatt och sociala medier, är textanalys ett kraftfullt verktyg för kundservicechefer och ledare.

På Indicate me förstår vi vikten av att inte bara lyssna på vad kunder säger, utan även på vad de skriver. Vi tar textanalys till en ny nivå genom att analysera alla era kundinteraktioner oavsett om de sker i form av tal som transkriberats till text eller skriftlig kommunikation.

Förutom att transkribera tal till text och addera olika typer av samtalsanalyser, så analyserar vi även text från mail, chatt och sociala medier.

Vi förstår att kundinteraktioner inte är begränsade till ett enda medium. Vårt textanalysverktyg arbetar över olika kanaler för att säkerställa att inget ärende går obemärkt förbi. Oavsett om det är ett klagomålsmail, en chatt om en försenad leverans eller ett facebook-meddelande om en produktupplevelse, har vi det täckt.

Vad är textanalys?

Textanalys handlar om att utvinna värdefulla insikter från den enorma mängd text som genereras i kundservice. Vårt verktyg går bortom att bara samla data, vi går in på djupet i varje interaktion.

Genom vår sentimentanalys kan ni förstå era kunder bättre.

Hur fungerar vår sentimentanalys på textinteraktioner?

Sentimentanalys är en teknik som används för att analysera och utvärdera innehåll som positivt, neutralt eller negativt. Genom att använda denna teknik kan företag och organisationer få insikt i hur nöjda kunderna är kopplat till produkt, tjänst eller varumärke. Detta kan vara särskilt värdefullt för företag som vill förbättra sin kundupplevelse, produktutveckling och marknadsföring.

Med avancerad maskininlärning och intelligenta algoritmer kan vår sentimentanalys upptäcka subtila nyanser i kundkommunikationen och ge er en djupgående förståelse för hur kunderna reagerar på ert företag.

Tekniken som Indicate me använder sig av är baserad på en kombination av olika faktorer och maskininlärningstekniker. Läs mer här >>

Automatisk ärendekategorisering

Förutom Sentimentanalys, använder vi oss av AI för att automatiskt gruppera varför kunderna tar kontakt med er. Varje kundärende kan dessutom grupperas i flera ärendekategorier, i de fall där kunden tar kontakt gällande flera olika anledningar.

Vårt verktyg gör det enkelt att kategorisera och organisera kundinteraktioner. Det ger er ökad klarhet om varför era kunder kontaktar er och låter er upptäcka mönster som kan vara avgörande för er affärsstrategi.

Med vår lösning får du en omfattande översikt över dina kundinteraktioner utan den tidskrävande och ibland ofullständiga manuella arbetsprocessen. Slut på tröttsamma manuella loggar. Vår textanalysautomatisering sparar tid och ökar effektiviteten. Vi gör det möjligt att förstå era kunder bättre och snabbare.

Automatiska sammanfattningar

Med våra automatiska sammanfattningar förenklar vi processen att förstå dina kundinteraktioner. Istället för att granska varje ärende i detalj ger vårt verktyg dig snabbt en översikt över innehållet.

Vi inser att din tid är värdefull. Med våra automatiska sammanfattningar får du snabbt en översikt över dina kundinteraktioner och kan fokusera på att dra slutsatser och vidta åtgärder.

Fria sök

Genom fria sökkriterier får du helt nya möjligheter att hitta och förstå mönster. Du kan exempelvis identifiera och hitta samtal där kunder är väldigt arga genom att selektera på svordomar, negativa ord eller sortera på sentiment. Du kan även söka på fraser, slang och specialord som förekommer eller inte förekommer i samtalet.

Genom att hitta och identifiera dessa samtal bland alla de som dagligen kommer in, kan ni få tillgång till missnöjda kunder från hela spektrumet som annars skulle förbli oupptäckta.

Fria sökkriterier ger er möjlighet att gräva djupare och hitta de mest signifikanta insikterna. Vilka ord nämns när kunder är missnöjda? Vad sägs om era konkurrenter? Med vårt verktyg kan ni enkelt besvara dessa frågor.

Sammanfattning: Vår textanalys för kundservice

Vår teknik för textanalys hjälper dig att analysera innehållet i alla era skriftliga kundkontakter. Fatta snabba och välgrundade beslut samt få verktygen du behöver för att ta kontroll över dina förbättringsmöjligheter.

✓ Förstå och gruppera vad kunderna tar kontakt om automatiskt baserat på uttryck

✓ Förstå dina kunder bättre genom vår automatiska Sentimentanalys

✓ Hitta värdefulla insikter genom fria sökkriterier

BOKA DEMO

Är du redo att upptäcka Indicate me?