MATERIAL

Kunskapsforum

Förstå dina kunder bättre

Sentimentanalys är en teknik som används för att förstå hur nöjda dina kunder är.

Genom att använda denna teknik kan företag och organisationer få insikt i hur nöjda kunderna är med deras produkter, tjänster eller varumärken. Detta kan vara särskilt värdefullt för företag som vill förbättra sin kundupplevelse, produktutveckling och marknadsföring.

Hur fungerar processen? 

Låt oss förklara. Processen innefattar användandet av ny och smart teknik som först omvandlar tal till text, sedan adderas automatiska analyser. Detta hjälper våra kunder att förstå vad deras slutkunder har problem med samt uppskattar.

Tekniken som Indicate me använder sig av är baserad  på en kombination av olika faktorer och maskininlärningstekniker. Läs mer om hur vi räknar ut sentiment genom att klicka här.

Att analysera interaktioner ger företag unika fördelar 

Sentimentanalys ger företag och organisationer möjlighet att förstå vad deras kunder tycker om deras produkter eller tjänster. Genom att analysera ordval, fraser och uttryck från kunder kan företag identifiera områden där de behöver förbättra sin kundupplevelse och produktutveckling. De kan också använda resultatet av analysen för att utforma sin marknadsföring och kommunikation, baserat på faktiska kundinsikter.

Om du behöver övertygas ytterligare om fördelarna med sentimentanalys inom kundservice ska vi förtydliga det hela. Kort och gott ger det företag och organisationer möjlighet att:

  • Identifiera trender och mönster
  • Jämföra och utvärdera nöjdhet över tidsperioder
  • Få insikt i hur deras varumärke eller produkt jämförs med konkurrenterna
  • Snabbt identifiera och agera på negativ feedback och problem
  • Förbättra sin kundservice och engagemang

Djupare kundförståelse utvecklar företag

Sammanfattningsvis kan sentimentanalys hjälpa ditt företag att förstå vad kunder är mer eller mindre nöjda med. Detta leder till en förståelse i produktstyrkor och svagheter, möjlighet att jämföra kundfeedback över tidsperioder, uppdaga negativ feedback samt utforma effektiv marknadsföring. Denna insikt kan hjälpa företag att förbättra kundupplevelsen, produktutvecklingen och marknadsföringen – vilket i sin tur kan leda till högre kundnöjdhet, ökad försäljning och lönsamhet.