MATERIAL

Kunskapsforum

Ett samtal på tio minuter – ska inte ta tio minuter att lyssna på.

Det är en viktig poäng att komma ihåg att tid är en dyrbar resurs. När det gäller kundservice är det viktigt att vara både effektiv och produktiv, och detta inkluderar också medlyssning och analysering av kundinteraktioner.

Tal till text

Genom att använda dig av modern inspelnings- och transkriberingsteknologi kan du enkelt söka fram samtal baserat på olika kriterier. Detta är särskilt viktigt när du försöker hitta viktig information som nämns i kundsamtalen, så som:

  • Samtal där konkurrenter nämns
  • Ärenden där kunder uttrycker missnöje och frustation
  • Produkter
  • Specifika kampanjer

Beroende på roll inom bolaget, finner du säkerligen intresse inom olika områden. Att söka fram och ta del av kundinsikter, har aldrig varit så enkelt som nu.

Spara tid vid medlyssning

Kundsamtal kan ibland innehålla många pauser och tysta sekvenser. Detta kan bero på olika faktorer, såsom att kundservicemedarbetaren behöver kontrollera information i flera olika system eller rådfråga en mer senior kollega. I Indicate me visualiserar vi tysta sekvenser och pauser i samtal, det här medför att du kan hoppa över dem och därmed korta ner tiden för medlyssning.

Detta sparar tid, resurser och att du kan fokusera på att lyssna på det som verkligen betyder något.

Med vår inspelnings- och transkriberingsteknologi kan du också undvika att behöva gå tillbaka och lyssna om för att höra allt som sägs. Detta då du både kan läsa och lyssna på samtalen.

Arbeta proaktivt för att spara tid

Du kan även arbeta proaktivt med informationen gällande tysta sekvenser i samtal. Det kan du göra genom att exempelvis lyssna in samtalsdelen precis innan tystnaden uppstår och därmed skapa en förståelse för varför medarbetaren sätter kunden på paus. Utifrån detta kan du vidta olika åtgärder. Det kan innebära att ge en medarbetare utbildning eller uppdatera kunskapsdatabasen för att minska behovet av att sätta kunder ”on hold” för att ta reda på information. Det kan också innebära att se över processer och system för att minska tiden det tar att hantera vissa ärenden. Det kan även sänka ärendehanteringstiden på ett stort antal samtal och spara kostnader samtidigt som kunderna får bättre och snabbare service.

Sammanfattningsvis

Ett samtal som har tagit 10 minuter att lyssna på i efterhand, tar inte 10 minuter längre. Med hjälp av talanalys kan du effektivisera ditt arbete i kundservice.

  • Hitta rätt information via sökkriterier – snabbt och enkelt
  • Spara tid – Lyssna på de väsentliga delarna av samtalen
  • Arbeta proaktivt med informationen – Öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen