MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Få ihop kundservice

De flesta är överens om att nöjda kunder är grunden för en lyckad verksamhet och att kundservice spelar en stor roll i det arbetet
Indicate me möter ofta stora bolag som upplever att det finns utmaningar med att få ihop sin kundservice. Det handlar om allt från att få koll på vad kundernas ärenden handlar om, hur processerna för olika ärenden ser ut till hur bemanningen kan optimeras.

Det är inte ovanligt, speciellt hos större bolag som har en stor kundservice med många team ledare, att det finns spretiga arbetssätt och att alla medarbetare inte riktigt går åt samma håll. Här finns det stora tid- och kostnadsbesparingar att göra. Därför vill vi ge er fem tips på hur ni kan få ihop er kundservice och få alla att sträva mot samma mål.

5 tips för att få ihop din kundservice
1. Identifiera och välj ut era absolut viktigaste nyckeltal
Vilka är era viktigaste mål och vilka nyckeltal visar om de uppnås?

2. Följ upp nyckeltalen i alla led
Se till att alla har samma inställning och pratar om samma sak. Då får ni mycket större kraft att komma framåt.

3. Ha rätt systemstöd
Gör det enkelt för medarbetare att se och följa sin utveckling, på så sätt får medarbetaren ett större självägarskap.

4. Anamma bra arbetssätt
Var öppen för nya eller förbättrade processer och se till att säkerställa att de nya arbetssätten appliceras för alla.

5. Våga ta beslut
Som ledare behöver man vara öppen och lyhörd för många med olika åsikter, men våga ta beslut som gör att alla går åt samma håll.