MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Chatbot och AI

Indicate me älskar ny teknik såsom artificiell intelligens och chatbotar, men det är svårt att implementera en chatbot om man inte vet vad man gör. Det är heller inget magiskt piller.
Fokusera hellre på att ta hand om problemet istället för att bota symptomen. Vårt förslag är att vänta med en chatbot om det finns andra funktioner som kan ge snabbare och större effekt.

✓ Ta tag i grundproblemet
Varför behöver kunden kontakta kundservice överhuvudtaget och har du optimerat din bemanning så att kunden får svar inom skälig tid?

✓ Var säker på ditt syfte med att implementera ny teknik
Varför vill du implementera en chatbot? Är det av kostnadsskäl eller för att ge bättre service till kunden? Inriktning har en avgörande betydelse hur du bör bedriva ditt projekt.