MATERIAL

Kunskapsforum

FILM

Hur hjälper verktyget från Indicate me Carglass?

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, träffar Katya Grönroos, Kundcenter Chef på Carglass som berättar hur de använder sig av Indicate me i sin kundservice.
Genom att använda Indicate me har Carglass effektiviserat sin kundservice och frigjort värdefull tid för ledarna då de inte längre behöver manuellt sammanställa data. De använder viktiga mätetal, så som produktivitet, för att förbättra kundupplevelsen. Dessutom har de introducerat gamification, i form av tävlingar, för att öka engagemanget bland sin personal inom kundservice.