JOBBA HOS OSS

Karriär

Från medarbetare till chef

Markus Huttu arbetar som chef för vårt Customer Success Team, en roll som innebär ett helhets ansvar för alla våra befintliga kundrelationer.

Kan du berätta om när du började på Indicate me, om den rollen och hur det kommer sig att du hamnade i din nuvarande roll?

Min resa på Indicate me började år 2020 när företaget fortfarande var i en tidig fas, utan några särskilda avdelningar för nyförsäljning eller befintliga kunder. Jag började med att arbeta både med nyförsäljning och befintliga kunder, men insåg snabbt att det var svårt att kombinera dessa roller. Därför valde jag att fokusera på våra befintliga kunder och jag blev mycket imponerad av företagets vilja att växa. Indicate me hade en personalpolitik som gav mig mycket frihet att utforska nya arbetssätt.

Mitt sätt att arbeta visade sig vara effektivt och uppskattat av kunderna, så när chansen till att bli chef kom, kändes det som en naturlig och självklar utveckling. Idag kallar vi vår avdelning som stöttar, vårdar och utvecklar våra kundrelationer för Customer Success. Denna avdelning leder jag idag och vi har som mål att skapa ett mervärde för våra kunder samt att Indicate me ska vara mer än bara ett system.

Vad är det bästa med din nuvarande roll?

Det bästa med min nuvarande roll är möjligheten att se kunderna använda vårt verktyg och förstå det värde som det ger, samt hur mycket det betyder för flera olika avdelningar.

En annan sak som jag tycker är roligt är att vi nyligen har tagit fram ett nytt koncept för våra kundmöten, vilka vi kallar för taktiska forum. Här sammanställer vi bland annat ”findings” där vi kan se tydliga resultat för samtliga kunder. Det kan till exempel handla om ökad kundnöjdhet på 6 månader eller sänkta samtalstider på en specifik kö. Det är väldigt tillfredställande att se verkliga effekter och att kunna presentera detta för kunderna.

Jag är också glad över att jag får vara med och bestämma vad som är framgångsfaktorerna för våra kunder och teamet. Jag har möjlighet att ta egna initiativ och lägga fram idéer för att förbättra våra kunders upplevelse och få dem att se ännu mer värde i vårt verktyg. Att få vara en del av detta är väldigt givande och roligt.

Hur ser en vanlig dag ut?

En vanlig dag för mig innebär först och främst att skapa rätt förutsättningar för att mitt Customer Success team ska kunna bedriva sina egna kundmöten på ett effektivt sätt. Detta kan innebära att jag hjälper till att svara på frågor, stöttar vid framtagning av presentationer eller ger råd om hur man bäst hanterar olika situationer.

Under dagen arbetar jag också med strategi och vår utrullningsprocess för ny funktionalitet, samt strategi kring värdeskapande aktiviteter och utbildningar. Jag deltar också i möten och demos med kunder.

Sist men inte minst, är det viktigt att jag tar tid för uppföljning. Detta gör att jag kan hålla mig uppdaterad och se till att vi alltid är på rätt väg för att leverera det bästa resultatet till våra kunder.

Varför tycker du att man ska jobba hos Indicate me?

Jag tycker att man ska jobba hos Indicate me för att vi jobbar med väldigt många bra och välkända varumärken. Vi har ett verktyg som är innovativt och efterfrågat på marknaden. Därtill anstränger vi oss alltid för att ligga i framkant när det kommer till tekniska lösningar och att driva utvecklingen i branschen.

Vi är ett ungt bolag med mycket kompetens inom alla avdelningar, vilket gör att det alltid finns möjlighet att lära sig och utvecklas. Alla har samma mål, att gå framåt och växa tillsammans – oavsett avdelning.

Sammanfattningsvis tycker jag att Indicate me är ett bolag där man kan utvecklas och göra skillnad.