EVENTVILLKOR

Allmänna Villkor för deltagande i event arrangerat
av Indicate me

1. Inledning
Dessa allmänna villkor gäller för deltagande i event arrangerade av Indicate me. Genom anmälan till eventet accepterar deltagaren dessa villkor.

2. Behandling av Personuppgifter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR), hanterar Indicate Me personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.
a. Insamling och användning: Personuppgifter som samlas in i samband med anmälan till eventet kommer att användas för att administrera eventet, för kommunikation med deltagarna, samt för marknadsföringssyften. Detta kan inkludera att skicka information, erbjudanden och nyhetsbrev från Indicate me eller dess samarbetspartners.

b. Överföring till Tredje Part: Deltagarens kontaktuppgifter kan komma att delas med sponsorer och utställare för direkt kommunikation. Indicate me kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa tredje parter behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

c. Samtycke: Genom att registrera sig till eventet ger deltagaren sitt uttryckliga samtycke till ovanstående användning av sina personuppgifter. Deltagaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta Indicate me.

d. Deltagarens Rättigheter: Deltagarna har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av sina personuppgifter. Deltagare kan även invända mot behandlingen av sina personuppgifter och begära begränsning av sådan behandling. För att utöva dessa rättigheter ska deltagarna kontakta Indicate me.

För mer detaljerad information om Indicate me’s behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy

3. Avbokningspolicy
Deltagarens anmälan till eventet är bindande. Ingen återbetalning erbjuds vid avbokning. Deltagaren har dock rätt att överlåta sin plats till en annan person inom samma organisation. Sådan överlåtelse ska meddelas till hello@indicate.me.

4. Fotografering och publicering
Indicate me förbehåller sig rätten att fotografera och publicera bilder från eventet i sina marknadsföringskanaler. Deltagare ger sitt medgivande till sådan användning genom att delta i eventet.

5. Betalningsvillkor
Betalning för eventet sker via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Fakturering sker i samband med anmälan. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag.

6. Kontaktinformation
För frågor angående eventet, vänligen kontakta Indicate me på hello@indicate.me.